Alphaduct, a.s.

Stránky jsou v rekonstrukci...

Sídlo: Plaská 622/3, 150 00 Praha 5
IČ: 26212412, DIČ: CZ26212412
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6856

Číslo účtu: 19-2834630227/0100, vedený u Komerční banky, a.s.

Kontaktní adresa: Radlická 714/113a, 158 00 Praha 5